Kinesisk medicin

Kinesisk medicin är en mångtusenårig läketradition som arbetar med att balansera kroppens energier. Det innebär att bestämda punkter på kroppen stimuleras och därmed påverkas olika organ och funktioner i kroppen.    Stimulansen kan göras på olika sätt. Akupunktur (nålbehandling) är det mest kända i väst. I Kina har massagen det största anseendet. I stället för att sätta nålar i akupunkturpunkterna stimulerar man dem genom tryck.

Att bränna örter – moxa   - är ett annat sätt att stimulera punkterna. Koppning (vaccum med hjälp av sugkoppar) är en teknik som förstärker effekten av massage och nålar.
Zhen Jiu - Akupunktur

Målet för akupunktur är att nära och underhålla livet. Såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd kan lindras med akupunktur. En a kupunkturbehandling är effektiv i början av en sjukdomsprocess för att förhindra senare problem.

Massage - tui na

Man använder speciella tekniker längs meridianer och muskler, behandlar även leder och vävnader. Tui na är en mycket kraftfull och läkande behandlingsform.

  
  

 

 

 

 

 

 

 


Willma Guides/akupunk&massage
Persbogatan 7 B · 81132 Sandviken · Tel: 0703-827809 · margareta@willmaguides.se